Powrót do listy wiadomości

Porovnání návštěvnosti alpských zemí v zimní sezóně 2016/17


Z investičního pohledu je návštěvnost alpských zemí jedním z klíčových parametrů, ke kterým je potřeba přihlédnout při zhodnocení investičního potenciálu pořízení nemovitosti v Alpách. Pokud uvažujete o následném pronájmu nemovitosti v Alpách, bude turismus v dané zemi alfou a omegou vašeho rozhodnutí o pořízení alpské nemovitosti a následných hodnot návratnosti investice.

Analýza návštěvnosti alpských zemí v zimní sezóně 2016/17 jasně ukazuje oblíbenost jednotlivých zemí. Počet návštěvníků ve srovnání s minulými roky pozvolna roste a vše nasvědčuje tomu, že tento trend se v nejbližších letech nezmění. To samozřejmě pozitivně ovlivňuje možnosti v oblasti pronájmu nemovitostí.

Je zajímavé porovnat celkové hodnoty počtu návštěvníků jednotlivých alpských zemí a poměr domácích a zahraničních turistů. Z pohledu celkového počtu turistů můžeme alpské země rozdělit na dvě skupiny.

Francie a Rakousko vykazují podobný počet návštěvníků, který se pohybuje kolem 60 milionů turistů v průběhu zimní sezóny. Pokud se na tyto údaje podíváme z pohledu počtu obyvatel daných zemí, tak Rakousko (8,5 mil. obyvatel) dokáže přilákat téměř sedminásobek turistů.
Nejnavštěvovanější zemí Evropy je Francie, která nabízí množství turisticky atraktivních oblastí, a alpské oblasti na východě jsou jedním z pilířů francouzského turismu. V kombinaci s velkým množství domácích turistů se jedná o zemi s největším počtem turistů v zimním období v rámci alpských zemí.
Investiční potenciál alpských zemí dokreslují Itálie a Švýcarsko, kde se celkový počet turistů v zimní sezóně pohybuje nad hranicí 30 milionů. 
  

Znajdź swoją nieruchomość

Powrót do listy wiadomości