Procedura nabywania nieruchomości i możliwości finansowania


Občané České republiky mohou pořídit rakouské nemovitosti do osobního vlastnictví bez větších komplikací. Koupě nemovitosti v Rakousku ovšem vychází z rakouského právního řádu a z platných předpisů spolkové země, kde se daná nemovitost nachází. Proto je nutné dbát na to, aby kupní smlouva obsahovala všechny náležitosti, které zabezpečí bezproblémový proces pořízení rakouské nemovitosti. S tímto zásadním bodem realizace koupě nemovitosti vám ve spolupráci s našimi rakouskými obchodními partnery rádi pomůžeme.
 

Postup koupě nemovitosti

Celý proces převodu nemovitosti do osobního vlastnictví je v gesci notáře nebo advokáta, který ručí za veškeré náležitosti spojené s předběžnou smlouvou, kupní smlouvou, převodem nemovitosti a zápisem do katastru nemovitostí. Všechny oficiální dokumenty jsou vyhotoveny v němčině. Alpine Home zajišťuje překlad do českého jazyka a jejich právní analýzu.
 Stručný postup v bodech:

  1. Výběr nemovitosti
  2. Předběžná smlouva – právně závazný dokument, při jeho podpisu je potřeba disponovat všemi finančními prostředky k pořízení vybrané nemovitosti
  3. Převod kupní ceny nemovitosti do notářské úschovy
  4. Kontrola dokumentace – notář kontroluje potřebné náležitosti, katastr nemovitostí atd.
  5. Kupní smlouva – obě strany podepíší smlouvu společně u notáře
  6. Převod vlastnictví v katastru nemovitostí – provádí notář
  7. Kupní cena vyplacena prodávajícímu – po provedení zápisu do katastru nemovitostí
  8. Zažádání finančního úřadu o daňové číslo 
     Poplatky

Převod nemovitosti podléhá poplatkům, které na rozdíl od České republiky hradí kupující. Poplatky se liší v závislosti na ceně nemovitosti a spolkové zemi, nicméně obecně lze říci, že se jedná o cca 10% z kupní ceny nemovitosti. Daň z převodu nemovitosti, registrační poplatek a notářské poplatky jsou splatné přímo notáři.


Možnosti financování

V případě, že kupující využívá k financování pořízení nemovitosti hypoteční úvěr, musí počítat s dalším navýšením administračních poplatků ve výši cca 4% z hodnoty čerpaného hypotečního úvěru. V současné době jsou v Rakousku hypoteční úvěry poskytovány až do výše 60% z kupní ceny nemovitosti. Pokud upřednostňujete sjednání hypotečního úvěru v České republice, dokážeme pomoci i v této oblasti. 

Znajdź swoją nieruchomość