Procedura nabywania nieruchomości i możliwości finansowania


Občané České republiky mohou vzhledem k členství v Evropské unii pořídit nemovitost ve Francii bez větších komplikací. Proces koupě francouzské nemovitosti se řídí dle francouzského právního řádu a typu nemovitosti, do které se kupující rozhodne investovat.
Z investičního pohledu se ve Francii nabízí zajímavá příležitost pořízení nemovitosti v takzvaných leaseback programech. O co se jedná?

Je to státem podporovaný program s cílem podpořit výstavbu nemovitostí a zároveň zajistit jejich celoroční využití pomocí následného pronájmu těchto nemovitostí. Kupující pořídí nemovitost za výhodnějších podmínek (většinou se jedná o odpočet DPH), ale musí souhlasit s pronájmem nemovitosti po předem stanovenou dobu (cca 10 let). V průběhu této doby může kupující využít nemovitost dle dohody. Většinou se jedná o 4-5 týdnů. Po zbytek roku bude nemovitost pronajata správcovskou firmou za garantovaný roční výnos (většinou se jedná o cca 5% za rok).
Po uplynutí doby, kdy je nemovitost pronajímána, může kupující nemovitost využívat bez omezení.
Samozřejmostí je také možnost pořídit nemovitost bez nutnosti následného pronájmu, ale ceny jsou asi o čtvrtinu vyšší ve srovnání s obdobnými leaseback nemovitostmi.


Postup koupě nemovitosti

Trh s nemovitostmi je ve Francii výrazně regulován a byrokraticky zatížen. To znamená větší časovou náročnost celého procesu pořízení francouzské nemovitosti. Na druhé straně je však možné tvrdit, že byrokratická opatření eliminují potenciální problémy v průběhu koupě nemovitosti a chrání tak zúčastněné osoby. Všechny oficiální dokumenty jsou vyhotoveny ve francouzštině. Alpine Home zajišťuje překlad do českého jazyka a jejich právní analýzu.
 


 

Stručný postup v bodech:

  1. Výběr nemovitosti
  2. Předběžná smlouva – podpis smlouvy u notáře a kupující složí do notářské úschovy 10% z kupní ceny
  3. Příprava dokumentace a kontrola – notář připravuje veškeré podklady k provedení převodu nemovitosti a kontroluje potřebné náležitosti jako je titul vlastnictví či nezatížení nemovitosti dluhy
  4. Převod zbývající částky z kupní ceny do notářské úschovy
  5. Kupní smlouva – podpis finální smlouvy, notář provede registraci změn do katastru nemovitostí a následně převede peníze na účet prodávajícího
     Poplatky

Jednorázové poplatky, které souvisí s pořízením nemovitosti ve Francii, hradí kupující. Jejich výše se u běžných nemovitostí pohybuje kolem 9% z kupní ceny nemovitosti. U leaseback nemovitostí dosahují tyto poplatky nižších hodnot, proto je tento nástroj k podpoře investic do nemovitostí hojně využíván. Ovšem jak již bylo řečeno výše, tato výhoda je vykoupena omezeným časem, kdy může majitel nemovitost v průběhu roku využívat.


Možnosti financování

V současné době jsou ve Francii hypoteční úvěry poskytovány až do výše 80% z kupní ceny nemovitosti. Pokud upřednostňujete sjednání hypotečního úvěru v České republice, dokážeme pomoci i v této oblasti.

Znajdź swoją nieruchomość